Cyberpunk 2077 – Corp Path – Money!!!

Cyberpunk 2077 – Corp Path – Money!!! 1 - wpgameplay.com
Cyberpunk 2077 – Corp Path – Money!!! 1 - wpgameplay.com

Guide for Cyberpunk 2077 – Corp Path – Money!!!

#Cyberpunk 2077
#Making easy money
#Starting the game
#Corp path

 

[ENG] Corporation – Start the game with money!

1. Start the game as a Corporation.

2. Play the prologue until you are in the Lizzies / Moxes Club.

3. As a corporate, you have almost 200,000$ with you, so look for a vending machine in the club.

4. Buy all drinks, save your game, and reload your game. After the game loads, the drinks will be renewed in the machine. Repeat until you get bored and when you have many drinks, keep playing.

5. After the prologue is over, you start your adventure as a mercenary with a clean sheet, you have no money, but all the items you obtained in the prologue are still with you.

6. Here, you have two options:
A. Go to the store and sell all the drinks purchased in the prologue.

B. Spend 1 point on the “Mechanic” perk to get more parts from disassembling items and then disassemble purchased drinks.
This way, you will get 6 common components and 3 uncommon components from one drink. Components can be sold for 5$ and 8$.

+ You can do this at any time in the game, but starting as a corporation, we get the best earnings in this way.

* Now, you can enjoy a small fortune at the beginning of the game.

[PL] Korporacja = Kasa!

1. Rozpocznij grę jako Korporacja.

2. Graj prolog do momentu, w którym znajdziesz się w Lizzie / Moxes klubie.

3. Jako agent korporacji posiadasz przy sobie prawie 200.000 złociszy, więc poszukaj w klubie automatu z napojami.

4. Kup wszystkie napoje, zapisz grę i ponownie wczytaj grę. Po wczytaniu gry w automacie odnowią się napoje.
Powtarzaj czynność do znudzenia, a kiedy już będziesz posiadał wiele napojów kontynuuj grę.

5. Po skończonym prologu zaczynasz przygodę jako najemnik z czystym kontem, nie masz pieniędzy ale wszystkie przedmioty, które zdobyłeś w prologu masz wciąż przy sobie.

6. Tutaj masz dwie możliwości:
A. Pójść do sklepu i sprzedać wszystkie zakupione w prologu napoje.

B. Rozdać 1 punkt w zdolność “Mechanik” by dostawać więcej części z rozkładania przedmiotów na materiały i następnie rozłożyc zakupione napoje.
W taki sposób uzyskasz 6 zwykłych części oraz 3 lepsze części z jednego napoju.
Części można sprzedać za 5 oraz 8 złociszy.

+ Możesz tak robić z automatami w dowolnym momencie gry, lecz zaczynając jako agent korporacji otrzymasz najlepszy zarobek w ten sposób.

* Teraz na początku gry możesz się cieszyć małą fortuną.

By 𝕯𝖎𝖆𝖇𝖑𝖔

This is all that we can say about Cyberpunk 2077 – Corp Path – Money!!! For now. I hope this post helped you. If there is anything that we should add, please let us know via comment below. See you soon!


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*